دربارهبرای آشنایی با سایت حقوقدانان، برگه‌ی «درباره حقوقدانان» را بخوانید.درباره

دکتر گودرز افتخار جهرمی

گودرز افتخار جهرمى حقوقدان نام آشنا و سرشناس دوره ماست. در سال ۱۳۲۲ در جهرم متولد شده، پدرش که به […]

دکتر سیدعباس پورهاشمی

الف: سوابق آموزشی

– فوق دکترای حقوق بین الملل،دانشگاه یوکم مونترال کانادا (۱۳۹۲)

– دکترای حقوق بین الملل از دانشگاه استراسبورگ فرانسه […]

مرتضی راوندی

مرتضی راوندی، فرزند سید مهدی در یک هزار و دویست و نود و نه خورشیدی در خانواده ای روحانی چشم […]

آقا رضا ملکی

آقا رضا ملکی، در سال ۱۲۴۷ (ش) در خانوادهای روحانی به دنیا آمد . تحصیلات خود را با فراگیری قرآن […]

محمود سرشار

محمود سرشار، در سال ۱۲۸۰ ( ش ) در تهران به دنیا آمد . در کودکی پدرش را از دست […]

حسین شهیدی

حسین شهیدی، در سال ۱۲۸۲ (ش) در قزوین به دنیا آمد. دوره مقدماتی تحصیل در علوم اسلامی، فقه و اصول، […]